Taakgroep Paramotor

Paramotorvliegen is een luchtsport, die grotendeels in samenwerking met de KNVvL gereguleerd is. Het betreft hier de opleiding, examinering, uitgifte van brevetten en de aanvraag voor het zgn. "Blauwe Boekje" (geluidscertificaat).

IL&T geeft het BVI (Bewijs van Inschrijving) en het S-BVL (Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid) uit.

Paramotorvliegen valt bij de KNVvL organiek onder de afdeling "gemotoriseerd vliegen".
De luchtsport Paramotorvliegen zelf kent geen sector bestuur, maar wordt geleid door de "Taakgroep Snorvliegen".

Het "Reglement Paramotor 2016" valt onder de verantwoordelijkheid van de Taakgroep en de KNVvL.

Foto: vliegen in de winter

De Taakgroep Paramotor:

Kerntaken Taakgroep Paramotor:

  • Contactpunt voor zowel de paramotorvliegers als niet-paramotorvliegers (denk hierbij aan geinteresseerden, overheden, etc).
  • Wet- en regelgeving voor paramotorvliegen.
  • Verzorgen van de gedereguleerde taken (inhoud opleidingen, examens, het organiseren van theorie examens, controle aanvragen "Blauwe Boekje").
    Bepaalde zaken, zoals de uitgifte van het BVI en het S-BVL is een taak van IL&T. Veel zaken mogen door de sector zelf i.s.m. de KNVvL verzorgd worden. Dit heet deregulering.

Frank Moorman
Algemeen coordinator.

Frank houdt zich met diverse zaken bezig, maar de kerntaken zijn de wetgeving, overleg met de overheden en de KNVvL, lid afdelingsbestuur KNVvL "gemotoriseerd vliegen" voor paramotorvliegen en beheerder van deze site.

Frank heeft ruime ervaring in de luchtvaart. Hij vliegt sinds 1980 en heeft als jachtvlieger gediend bij de Koninklijke Luchtmacht. Sinds 1991 vlieg hij in de burgerluchtvaart en is thans gezagvoerder Airbus A330-2/300. Sinds 2008 is hij paramotorvlieger.

Johan Roerink (interim)
Voorzitter examencommissie.

De voorzitter van de examencommissie verzorgt samen met de leden van de examencommissie (Jurg van der Vlies en Oscar Scholtes) de theorie examens en is aanspreekpunt voor de examinatoren "praktijk examen".

Robert der Vries
Technische zaken.

Robert controleert de aanvragen voor nieuw in te schrijven snorvliegtuigen op technisch vlak.
Hij heeft veel ervaring in de paramotorwereld, mede als instructeur en examinator.

Pascal van Diermen
Technische zaken, schermen

Pascal is tevens eigenaar van Luchtsport Centrum Overijssel. Buiten de opleidingsactiviteiten is Pascal jaarlijks druk met de organisatie van "Elsefly".
Hoewel je het aan zijn Nederlands niet hoort heeft Pascal een Franstalige achtergrond. Dit komt zeer goed van pas vanwege de ontwikkelingen t.a.v. toelatingen via de DGAC (Franse tegenhanger van de Nederlandse IL&T)..

Erwin Bakker
Lid van verdienste.

Erwin is een paramotorvlieger van het eerste uur en heeft jaren de technische zaken behartigd.
Erwin heeft veel ervaring met vrij vliegen (parapenten) en paramotorvliegen.

Martijn van Voorst
Lid van verdienste.

Martijn heeft veel betekend voor het paramotorvliegen. Hij heeft meegewerkt aan de legalisering van paramotorvliegen in 2004. Tot 2011 was hij bestuurslid gemotoriseerd vliegen KNVvL. Martijn heeft een eigen paramotorvliegschool gehad. Door zijn brede ervaring en kennis van zaken heeft hij een adviserende rol binnen de taakgroep. Hij doet aan schermvliegen sinds 1994 en sinds 2003 ook met een motor op zijn rug.

Contact met Taakgroep Paramotor

U kunt contact opnemen met de Taakgroep Paramotor via de "Contact" pagina op deze website.

Regio vertegenwoordigers

Doel: contactpersoon voor zowel de KNVvL/Taakgroep Paramotor als vanuit de regio om bepaalde knelpunten snel op te kunnen lossen.
Tevens zal de regio vertegenwoordiger de vliegers in zijn regio positief stimuleren op gebied van regelgeving, veiligheid, etc.
Het is zeer zeker niet de bedoeling, dat een regio vertegenwoordiger handhavend bezig zal zijn. Hij zal op zijn hoogst als "collega-vlieger" een vlieger, die ongewenst vlieggedrag vertoond positief motiveren en stimuleren.
Van belang is hierbij om te beseffen, dat ongewenst vlieggedrag niet altijd bewust gedaan wordt. Juist door elkaar positief te stimuleren kunnen we ervoor zorgen, dat de enkele klacht, die we veroorzaken snel en goed opgelost kan worden.

Van noord naar zuid:

Coordinator: Frank Moorman

  1. Pascal van Diermen (noord en noord-oost): om Pascal een email te sturen.

  2. Frank Moorman (midden-west): om Frank een email te sturen.

  3. Jacques Bechthold (midden-oost): om Jacques een email te sturen.

  4. Oscar Scholtes (zuid-west): om Oscar een email te sturen.

  5. Luc Akkermans (zuid-oost): om Luc een email te sturen.