Paramotor opleiding in Nederland

Er zijn diverse scholen actief in Nederland. Sommige scholen geven ook les in het buitenland, zoals Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal.

Foto: paramotorinstructeur helpt de cursist bij de voorbereidingen voor de start.

De praktijkopleiding bestaat globaal uit drie fases:

1. Groundhandling en basis principes. Dit gedeelte kan op diverse manieren gegeven worden. Het meest belangrijke van paramotorvliegen is het beheersen van het scherm tijdens het opzetten op de grond. De basis techniek heb je nodig om daadwerkelijk een start te kunnen maken. Dit maakt paramotorvliegen ook mede zo veilig. Als je geen of niet voldoende schermbeheersing hebt, dan kom je de lucht niet in. Fase 1 kan integraal in de paramotoropleiding gegeven worden, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld eerst de lieropleiding van het schermvliegen te volgen. Je doet dan veel ervaring op in schermbeheersing en je leert eerst starten en landen zonder een motor op je rug.

2. Pre-solo. Deze fase duurt minimaal 10 vlieguren. Je instructeur heeft direct radio contact met je. Hij begeleid je in alle fasen van de vlucht. Als je alle oefeningen goed gedaan hebt, dan krijg je een solo verklaring. Met deze solo verklaring mag je zelfstandig een vlucht maken vanaf een terrein waar een instructeur aanwezig en via de portofoon bereikbaar is.

3. Solo fase. Ook deze fase duurt minimaal 10 uur. Deze fase wordt afgesloten met het praktijk examen.

Commissie Opleiding & Examen

Voorzitter Martijn Steenwijk
Lid Jurg van der Vlies
Lid Tineke van Oort
Lid Dennis Groeneveld

Examenregeling en Theorie Examen

Update 16 december 2017:

1. Het theorie examen bestaat alleen uit een schriftelijk gedeelte.

2. De theorie examens paramotor worden elke eerste donderdag van de even maand (februari, april, etc) gehouden.Totaal kunnen zich maximnaal 14 kandidaten per examen inschrijven.
De inschrijving voor elk examen opent vier weken voor het betreffende examen (zie hieronder).

3. De locatie voor het examen is:
KNVvL
Houttuinlaan 16a
3447 GM Woerden

4. De inschrijving gaat direct via het KEI (KNVvL Examinerings Instituut).
De betaling dient direct bij de inschrijving via iDeal gedaan te worden (zie hieronder).

De examenregeling staat in de Regeling Paramotor 2016, die o.a. op de website van het KNVvL Examinering Instituut gepubliceerd staat.
Klik hier om het Reglement Paramotor 2016 in een nieuw venster te openen.

Klik hier om naar het gedeelte van Paramotorvliegen op de KEI site te gaan.

Theorie examen

Klik hier om naar de pagina te gaan, waarop je je kunt inschrijven voor het Theorie Examen (de pagina opent in een nieuw venster).

De volgorde van het praktijk- of theorie examenis is vrij.

Voor vragen kunt je contact opnemen met de commissie Opleiding & Examen:
examens.paramotorvliegen@knvvl.nl

Vrijstellingen

Sinds15 april 2016 worden er geen vrijstellingen meer verleend voor het theorie- en praktijkexamen.

Informatie scholen

Hieronder staan de paramotorscholen en lokaties. De volgorde is globaal van noord naar zuid in Nederland. Een aantal genoemde examinatoren is niet verbonden aan een school. Op de diverse websites wordt uitleg gegeven over mogelijkheden bij de betreffende vliegschool. De scholen kunnen u goed informeren over de mogelijkheden.

LinkParamotorschool/eigenaar
www.paraglidingteam.nlFriesland. Nicolae Stefan.
www.2-fly.nl Zuid Holland. Oscar Scholtes
www.skydance.nl Zeeland/Noord-Brabant. Jurg van der Vlies
www.paratwente.nl Oosten van Nederland. Ivo Sneujink.
www.skywings.nl Overijssel. Pascal van Diermen, Zuid-Holland. Tineke van Oort
www.paramoteur.nl Midden van Nederland (Utrecht en Gelderland). Eric Wierenga.
www.paramotorclub.nl Midden en Oosten van Nederland. Jacques Bechthold.
www.vriesair.nl Midden van Nederland. Joost de Vries.
www.aeroforce.nl Midden van Nederland. Dennis Groeneveld.
Examinator. Alfred Tuitel
Examinator. Erwin Bakker
Examinator. Johan Roerink