PARAMOTORWEB

Paramotors

Het doel van deze website:

 • 1. In woord en beeld uitleg geven over de luchtsport paramotorvliegen.
 • 2. Centrale informatie voorziening.
 • 3. Portal functie naar andere bronnen (voorbeeld: Wet luchtvaart, IL&T en het Forum).

Deze website is geschikt om op smartphones en tablets te bekijken. De site is niet "responsive", maar de grootte past zich wel op het gebruikte scherm aan.

www.paramotorweb.nl is zuiver informatief. Officiële informatie moet te allen tijde bij de bron gecontroleerd worden. Diverse links op deze site gaan direct naar de bron informatie.

Vliegen als een vogel

"Dichter bij vliegen als een vogel kom je niet".

Onderstaande foto is aan de rand van het Markermeer in oktober 2017 gemaakt op een hoogte van 375m.
Deze Grauwe ganzen vlogen onverstoorbaar langs de paramotorvlieger. Hij mocht als het ware aanhaken om mee te vliegen naar een warme zuidelijke bestemming.

Bulletin Besluit en Regeling

Hieronder vind je het Bulletin dat speciaal gemaakt is om centraal alle informatie met referenties over de wijzigingen in de besluiten en regelingen, die met paramotorvliegen te maken hebben, te delen.

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

 • De daadwerkelijke legalisering van de paramotortrike door deze als nieuw type luchtvaartuig te introduceren.
 • Het toevoegen van de paramotortrike aan de bestaande vrijstellingsregeling onder de Regeling burgerluchthavens artikel 18 (in de volksmond de VGB genoemd) werd helaas uit de Regeling geschrapt.
 • De nieuwe wijze van het verkrijgen van een BVI en sBVL op basis van het vliegscherm i.p.v. de motor voor paramotors met een leeggewicht van ten hoogste 120 kg inclusief reddingsmiddelen.
 • Nieuwe terreineisen, die uitgaan van een cirkel i.p.v. een rechthoek. Let op! Dit zijn minimum terreineisen.

Klik hier om naar de speciale pagina over dit onderwep op deze site gaan of klik op "Situatie 1-1-24" in het menu.

"Laatste Nieuws" staat in de "Nieuwsbrieven ParamotorWeb"

Op het moment, dat er belangrijk nieuws te melden is of als er voldoende artikelen verzameld zijn, wordt er een nieuwe Nieuwsbrief ParamotorWeb gepubliceerd.

Besluit en Regeling
Ook de informatie over de ontwikkelingen bij het Besluit t.a.v. de introductie van het nieuwe type luchtvaartuig "paramotortrike" en de Regeling, die o.a. nodig is om nieuwe en doorontwikkelde paramotors in Nederland te kunnen voorzien van een BVI en (S)BVL, worden in de nieuwsbrieven gepubliceerd.

Hieronder staan links naar de laatste vijf gepubliceerde Nieuwsbrieven ParamotorWeb. Links naar de laatste 35 nieuwsbrieven staan gepubliceerd op de pagina "Nieuwsbrief". Op deze pagina kunt u zich tevens eenvoudig aanmelden. Dit is uiteraard kostenloos.

Interconsultatie voor de regeling

Op 27 juni 2023 is de internetconsulatie voor de regeling, die het o.a. mogelijk maakt om paramotors/trikes met een maximum leeggewicht inclusief reddingsmiddelen van ten hoogste 120 kg op een nieuwe wijze in te schrijven. In de laatste nieuwsbrieven staat hierover een uitgebreide uitleg.

Klik hier voor meer informatie over deze internetconsulatie.

Wat is paramotorvliegen?

Paramotorvliegen is een eenvoudige vorm van recreatieve luchtvaart, die door de ontwikkelingen op het gebied van het materiaal een grote ontwikkeling doorgemaakt heeft. Mede hierdoor is paramotorvliegen één van de meest veilige luchtsporten, die er bestaan.

Het typerende van paramotorvliegen is, dat er met een scherm gevlogen wordt. Een scherm heeft in tegenstelling tot een normale vleugel geen starre hoofdconstructie. Het scherm ziet er voor de leek uit als een parachute, maar het is het niet. Tijdens de vlucht neemt het scherm de vorm van een vleugel aan.
Er zijn twee versies van paramotors: de voetstarter en de trike. Bij de voetstarter draagt de vlieger de motor als een rugzak op de rug en wordt er met de benen van de vlieger gestart en geland.
De paramotortrike is een soort driewieler waar de vlieger in zit. De motor zit dan gemonteerd op de trike zelf.

De vliegsnelheid is laag en het Nederlandse weer zorgt ervoor, dat er beperkt gevlogen kan worden. Soms weet je een uur van te voren nog niet of het weer wel of niet geschikt is. Je bent daardoor dus ook met de elementen van de natuur bezig.

Paramotorvliegen is door het lage brandstof gebruik (2 ½ - 4 liter per uur) en de strenge geluidseisen één van de milieuvriendelijkste gemotoriseerde luchtsporten.

Het uitzicht, dat een paramotorvlieger heeft.
De opname is gemaakt vanuit een zgn. "chase cam", die aan een lijn aan het scherm hangt.

Hoewel het materiaal niet goedkoop is, is deze luchtsport voor een grote groep mensen bereikbaar.

Mensen, die paramotorvliegen ooit gezien hebben zijn over het algemeen erg enthousiast. Zeker als men meer van de achtergrond leert, aan welke eisen de vliegers en het materiaal moeten voldoen, hoe het in de wet geregeld is, etc. De tijd van vliegende grasmaaiers ligt ver achter ons. Paramotorvliegen is een moderne volwassen luchtsport geworden.

Deze website neemt u in woord en beeld mee in de wereld van paramotorvliegen. Een waarschuwing vooraf: vrijwel alle paramotorvliegers hebben aangegeven, dat deze luchtsport verslavend is.
Hierboven ziet u een paramotor in volle vlucht. Het betreft een voetstarter.
Op de pagina "Info" wordt wordt meer uitleg gegeven.

Hoofdpunten voor KNVvL bestuur afdeling Paramotorvliegen

Update: 26 juli 2021

Er zijn drie actuele hoofdpunten waar het bestuur van de afdeling paramotorvliegen op dit moment primair actief mee bezig is.

Deze punten betreffen de wettelijke borging van de paramotortrike, de mogelijkheid om paramotors in te kunnen schrijven in het Nederlandse luchtvaartuigregister en de evaluatie van de vrijstellingsregeling.

Dit zijn allemaal zeer langdurige trajecten. Het advies is om de nieuwsbrieven te volgen voor updates over deze onderwerpen. Je kunt je ook (gratis) aanmelden voor deze service.

Verder houdt het afdelingsbestuur zich druk bezig met de toekomst van de luchtsport paramotorvliegen en wat hier allemaal voor nodig is. Zo worden de eisen voor de opleidingen en examens (zowel theorie als praktijk) geevalueerd en daar waar nodig aangepast. Het gaat er om dat een paramotorvlieger goed voorbereid de lucht in gaat.
Belangenbehartiging voor leden bij knelpunten hoort uiteraard ook bij het takenpakket.
Het afdelingsbestuur maakt zich ook sterk voor een juiste vliegcultuur, die ervoor zorgt dat elke vlieger met oog voor omgeving, milieu, mens en dier de luchtsport uitoefent en zich niet laat verleiden tot ongewenst vlieggedrag. Elke vlieger zou een andere vlieger moeten motiveren, stimuleren op gewenst vlieggedrag en daar waar nodig corrigeren op ongewenst vlieggedrag. Samen sterk.

WebApp vluchtvoorbereiding

Een handige WebApp die je vluchtvoorbereiding goed kan ondersteunen.


Paramotors Uitleg voor iPhone:
Ga naar www.paramotorweb.nl/webapp nadat je onderstaande gelezen hebt.

Links zie je een screenshot van de iPhone

Klik onderaan op het vierkantje met het pijltje naar boven, scroll naar beneden en kies voor "Zet op beginscherm". Er komt dan automatisch een App icoontje (startende voetstarter met rode tekst paramotor). Het werkt als een App, maar je moet online zijn. Vandaar "WebApp". Het dus eigenlijk een mini website met links in de vorm van een app. Je kunt het internetadres dus ook gewoon op een computer of tablet gebruiken.

Andere smartphone gebruikers zullen met deze informatie de WebApp ook eenvoudig kunnen installeren.

De WebApp heeft bovenaan twee buttons:"Home" en "Nieuwsbrieven". De WebApp opent automatisch op de "Home" pagina met alle links naar de diverse pagina's op internet. Als je op "Nieuwsbrieven" klikt dan zie je de links naar de laatste 25 Nieuwsbrieven ParamotorWeb.

Als je een link op de home pagina geopend hebt en je bent klaar met die pagina, klik dan linksboven op "Gereed". De pagina sluit dan en de WebApp komt weer op.

De info is ook altijd up to date, want de links gaan naar de actuele bron.
Met deze WebApp heb je altijd alle belangrijke informatie voor de vluchtvoorbereiding bij je.

Video Training Modules

Op de aparte pagina "Video Training Modules" op deze site staan diverse video's met uitleg over diverse voor veel paramotorvliegers lastige onderwerpen.

KNVvL ledenvoordeel: EasyVFR4 Flight planner app

Forse korting voor KNVvL leden!

Een mooie vliegtrip plannen en maken is met de complexiteit van het luchtruim in Nederland en Europa een flinke klus. Gelukkig zijn er tegenwoordig prachtige (digitale) hulpmiddelen op de markt die het leven van de VFR vlieger behoorlijk vergemakkelijken.

EasyVFR4

Een mooi voorbeeld is de tool van EasyVFR met de EasyVFR 4 als de allernieuwste en meest uitgebreide versie. Beter en gebruiksvriendelijker dan ooit! De tool heeft dit jaar al een EASA-award voor safety in de wacht gesleept.

Speciaal voor KNVvL-leden is EasyVFR4 nu aan te schaffen voor een wel hele scherpe prijs. Check je voordeel hier en doe jezelf die flight planner cadeau!

Beleidsvoornemen paramotortrike minister

De paramotortrike wordt legaal.

22 december 2019

De minister van I&W akkoord gegeven op:

1. Het opnemen van de paramotortrike als specifiek type luchtvaartuig in de regelgeving, en;
2. De paramotortrikevlieger uit te zonderen van de plicht te beschikken over een geldig bewijs van bevoegdheid.

De definitie ‘paramotortrike’ zal worden toegevoegd aan het Besluit burgerluchthavens, het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en het Besluit luchtvaartuigen 2008.

Met het wijzigingsbesluit wordt enkel de bestendige praktijk bevestigt. Dit betekent dat de paramotortrike met dit wijzigingsbesluit niet wordt toegevoegd aan de vrijstellingsregeling zoals die geldt voor de voetstarter. Dit houdt in dat de paramotortrike alleen mag vliegen vanaf een TUG-veld of vanaf een luchthaven met een luchthavenregeling of luchthavenbesluit, zoals reeds gebruikelijk is. De evaluatie van de vrijstellingsregeling die eerder is aangekondigd en door meerdere redenen nog niet is uitgevoerd zal in 2020 gaan plaatsvinden. Na de evaluatie van de vrijstelling zal een beslissing gemaakt gaan worden over de toekomst van de vrijstelling voor de paramotor-voetstarter en de –trike.

Lees verder in de Nieuwsbrief ParamotorWeb 14-2019 (de link staat op de "Nieuwsbrief" pagina).

Update 15 september 2022: Hoewel we inmiddels twee ministers en bijna drie jaar verder zijn, is bovenstaand akkoord nog steeds niet in de wet- en regelgeving geborgd. Er wordt vanuit de afdeling Paramotorvliegen met veel energie gewerkt om de situatie opgelost te krijgen. Volg de nieuwebrieven ParamotorWeb om up to date te blijven.

Handhaving Paramotortrikes, update 8 mei 2020

Vanaf heden heeft het OM besloten dat er anticiperend gehandhaafd gaat worden

Op 8 mei 2020 werd de voorzitter van de afdeling Paramotorvliegen ingelicht dat er vanaf heden, dus 8 mei 2020, anticiperend gehandhaafd wordt op het gebruik van de paramotortrike als de vlieger zijn of haar bekwaamheid aan kan tonen. Praktisch gezien kan dit laatste met het Paramotorvliegbewijs met de aantekening trikestart.
Anticiperend handhaven houdt in dat er vooruitlopend op nieuwe wetgeving gehandeld wordt alsof die nieuwe wetgeving al bestaat. Daardoor is het dus mogelijk om weer met de paramotortrikes te gaan vliegen. Van belang is wel om te melden dat de paramotortrike niet onder de vrijstelling valt. We hopen dat we dit middels de evaluatie van de vrijstelling op kunnen lossen.

Rechtszaken

Update: 18 februari 2021 dient het hoger beroep in de zaak Oldebroek

11 maart 2019

Inzake handhaving van twee trikevliegers heeft Rechtbank Haarlem op 5 maart 2019 een ons inziens niet passend en onjuist vonnis geveld.

De basis van het vonnis is, dat paramotortrikes MLA's zijn, waarvoor een RPL-MLA vliegbrevet nodig is. Tevens, dat de buitenlandse (Duitse) inschrijving niet legaal is.

De sector paramotorvliegen is enorm geschrokken en overrompeld door de uitspraak.
Zowel inhoudelijk, als de manier waarop het proces verlopen is.

Het is onverstandig als we hier op dit moment verder inhoudelijk op reageren. Dit zou het traject naar oplossingsgerichtheid kunnen schaden. Ik besef, dat dit voor de vlieger een onbevredigend gevoel zal geven.

Zodra meer informatie bekend is zal dit uiteraard gedeeld worden.

De paramotortrikevliegers vragen zich nu uiteraard af wat te doen: vliegen of aan de grond blijven.
De uitspraak van de rechter kan niet genegeerd worden.

Nogmaals, we zijn het niet eens met de uitspraak en hebben het vol ongeloof vernomen.

We stoppen nu alle energie in het oplossen van het ontstane probleem.
Achter de schermen wordt intensief gewerkt aan de kwestie.

De samenwerking met het minsterie van I&W (DGLM) is onverminderd goed en is door de ontstane situatie extra geïntensiveerd.

Wintervliegen

24 januari 2019: een paramotorvlucht onder winterse omstandigheden

Paramotorvliegen kun je het hele jaar door doen. Als je goede voorzorgsmaatregelen neemt, dat is wintervliegen prachtig om te doen. En zeker als er ook nog eens een laagje sneeuw ligt.

De paramotorvlieger in onderstaande video heeft als extra vorzorgsmaatregelen elektrisch verwarmde handschoenen en een dito vestje aan.

Zaak Renkum

16 januari 2019: uitslag hoger beroep zaak Renkum

Een paramotorvlieger wilde zijn vlieglocatie van de oude situatie (van voor 2009 en dus van voor de RBML) omzetten naar de nieuwe situatie, de luchthavenregeling. Dit werd een langdurig proces met veel tegenwerking.

In 2015 werden paramotors toegevoegd aan de vrijstellingsregeling onder de Regeling burgerluchthavens artikel 18. De paramotorvlieger heeft toen de bijbehorende VGB aangevraagd. Die werd door de burgermeester van Renkum verleend, maar er kwamen veel bezwaarschriften binnen. Dit bleken grotendeels vooraf ingevulde/voorbereide bezwaarschriften te zijn, die via een website te downoaden waren. De inmiddels interim-burgemeester trok de VGB in. Dit leidde tot een rechtszaak, waarbij de uitspraak was, dat de burgemeester met inachtneming van de uitsprak van de rechtbank een besluit moest nemen.
De burgemeester (inmiddels de derde en nu vaste burgemeester) vond, dat zij niet bevoegd was om het besluit voor deze VGB te nemen en ging in hoger beroep.
Een bizarre situatie, die een gevaar kon zijn voor de vrijstellingsregeling.

Vandaag, 16 januari 2019, heeft de Raad van State uitspraak gedaan.
Voor de luchtsport paramotorvliegen is dit een zeer belangrijke en positieve uitspraak.

Klik hier om de uitspraak in PDF in een nieuw venster te openen.

Klik hier om de publicatie over dit onderwerp op de site van de KNVvL te bekijken. De kernpunten worden hier duidelijk beschreven.

Heb je als vlieger diabetes en gebruik je insuline?

Lees het interessante artikel over dit onderwerp, dat mede tot stand gekomen is door de medewerking van Marja Osinga van de medische commissie van de KNVvL.

Klik hier om het document in een nieuw venster te openen.


Update 19 augustus 2020: informatie van de medische commissie van de KNVvL voor diabetici

Voor wat betreft de medische eisen die van toepassing worden verklaard op het besturen van een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor) wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij internationale ICAO afspraken, met dien verstande dat afgeweken wordt van voorschriften m.b.t. diabetes mellitus (suikerziekte). Voor wat betreft het vliegen met een in Nederland geregistreerde paramotor, uitsluitend boven Nederlands grondgebied, hoeft diabetes inclusief het gebruik van insuline niet tot afkeuring te leiden. Dit geeft vliegers met diabetes en insuline veel meer ruimte en worden niet meer automatisch afgekeurd. Als je nog vragen hebt of er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op via info@paramotorweb.nl. De voorzitter van de afdeling Paramotorvliegen zal je dan de contact gegevens van Marja Osinga doorgeven.

Verlenging S-BVL Paramotor

In het verleden kreeg iedere eigenaar van een in het luchtvaartuigregister ingeschreven paramotor jaarlijks, ongeveer twee maanden voor het verlopen van het SBVL een al gedeeltelijk ingevuld aanvraag formulier en een formulier "eigen verklaring" van de afdeling luchtvaartuigregister van ILT toegestuurd.

Door omzetting van het computer systeem bij het register is dit niet meer mogelijk. Iedere eigenaar moet nu zelf in de gaten houden wanneer het S-BVL van zijn of haar paramotor verloopt en minimaal 30 dagen voor het verlopen er van het formulier "aanvraag/verlenging S-BVL" downloaden van de site van ILT.
De afdeling paramotorvliegen heeft i.s.m. het register een "eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor" opgesteld, dat gebruikt mag worden.
Indien de paramotor, waarvoor de verlenging van het SBVL aangevraagd wordt luchtwaardig is, en er geen wijzigingen aan het luchtvaartuig aangebracht zijn, dan kan overal "NVT" (niet van toepassing" ingevuld worden.

Klik hier om het formulier "aanvraag/verlenging S-BVL" te downloaden. Op deze pagina staat de link naar het formulier. Indien deze link niet werkt klik dan hier.
Dit formulier dien je online in te vullen. Vervolgens kun je het uitprinten en ondertekenen.

Klik hier om het formulier "eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor" te downloaden.

Sinds 1 oktober 2020 wordt tevens gevraagd het totaal aantal (motor)uren in te vullen.

Klik hier voor de "checklist afgifte/verlenging S-BVL".
Let op, het eerste gedeelte van deze checklist gaat over een nieuwe afgifte. Het tweede gedeelte gaat over de verlenging. Het meesturen van een correct ingevuld formulier "eigen verklaring verlenging S-BVL paramotor" is voldoende.

Na ontvangst van de aanvraag wordt er een factuur naar je toegestuurd. het verzoek is derhalve ook om niet (zoals voorheen) vooraf te betalen.

App voor Natura 2000

Een belangrijke App om direct te kunnen zien of je je in de buurt van een Natura 2000 bevindt.
Je kunt deze informatie gebruiken in de vluchtvoorbereiding, maar ook om de bepalen of een gevonden vlieglocatie ook geschikt is i.v.m. Natura 2000. Vanuit deze gebieden mogen we immers niet opstijgen.

Op de "Kennis" pagina vind je meer informatie bij onderwerp 11.

Klik hier om direct naar de Kennis pagina te gaan of klik op Kennis in het menu bovenaan deze pagina.

Paramotortrikes, to be continued

Op 8 november 2017 zijn twee paramotorvliegers "staande gehouden" door de landelijke politie dienst luchtvaart.
De primaire reden voor de staandehouding was niet het opstijgen met een paramotortrike, maar er waren andere primaire zaken, die ten laste gelegd werden. Men weet, dat we (al jaren) bezig zijn met een oplossing. Hierdoor worden alle geconstateerde feiten meegenomen. Het opstijgen met een paramotortrike is volgens de luchvaart politie een strafbaar feit.

De oplossing kan uiterst eenvoudig zijn. Er is slechts een toevoeging in de officiële definitie van "gemotoriseerd schermvliegtuig" (formele naam van de paramotor, die alleen de voetgestarte variant beschrijft) nodig. Hierdoor zouden alle varianten onder dezelfde definitiekomen te vallen. Dit is in het luchtvaartuigregister ook het geval.

Helaas blijft de oplossing veel te lang uit. Het is voor de afdeling paramotorvliegen van de KNVvL onbestaanbaar, dat het opstijgen met een luchtvaartuig, dat gewoon ingeschreven is in het officiële luchtvaartuigregister en waarvoor de KNVvL/KEI middels de deregulering de opleiding, examinering en brevettering goed geborgd heeft, een strafbaar feit is.

We zijn echter wel verheugd, dat we ondanks de hoge druk vanwege de situatie rond de luchthaven Lelystad, bij een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat waar we direct contact mee hebben, toch op korte termijn een afspraak voor een gesprek hebben kunnen maken met de nieuwe beleidsmedewerker.
Op 23 januari 2018 zal dit gesprek plaatsvinden.

Het is nog niet duidelijk welke zaken daadwerkelijk ten laste gelegd gaan worden door het Openbaar Ministerie en wat hier verder de gevolgen van zullen zijn.
Het positieve is in ieder geval wel, dat de daadwerkelijke oplossing hierdoor mogelijk (hopelijk) in een stroomversnelling komt.

De afdeling Paramotorvliegen vindt, dat de situatie niet "2 voor 12", maar "10 over 12" is.

KNVvL Afdeling Paramotor

Sinds 23 november 2017 heeft de luchtsport Paramotorvliegen een eigen afdeling binnen de KNVvL

Klik hier om naar de pagina met de bestuursleden te gaan.

We zijn enorm blij, dat we een eigen afdeling Paramotorvliegen binnen de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) op hebben mogen richten.

Belangrijke redenen zijn de betere zichtbaarheid als luchtsport binnen en ook buiten de KNVvL en de mogelijkheid om nog beter de belangen in de ruimste zin van het woord te kunnen behartigen. De luchtsport Paramotorvliegen heeft een flinke groei doorgemaakt.

Deze luchtsport kent ook zijn eigen specifieke aandachtsgebieden, die anders zijn, dan die van de reguliere gemotoriseerde luchtvaart. Zo maken paramotors vrijwel nooit gebruik van reguliere luchthavens, maar van terreinen, die zich het beste laten beschrijven als een "weide bij de boer".

Binnen het bestuurvan de afdeling Gemotoriseerd Vliegen zagen we dan ook, dat paramotorvliegen een vreemde eend in de bijt was. Een eigen sport met zijn eigen karakter en eigen aandachtsgebieden.
Paramotorvliegers herkenden zich ook niet in deze afdeling. Het is dan ook niet meer dan logisch, dat de luchtsport Paramotorvliegen als zelfstandige afdeling verder gaat.

Samen Sterk!

Oproep aan KNVvL leden: als je op dit moment nog lid bent van een andere afdeling binnen de KNVvL en zou zou over willen stappen naar de afdeling Paramotorvliegen neem dan z.s.m., liefst voor 1 december 2017, contact op met de ledenservice van de KNVvL. Dan kunnen we voor 2018 je lidmaatschappas met "afdeling Paramotorvliegen" voorbereiden.

Mail naar ledenservice@knvvl.nl en geef je naam, KNVvL lidmaatschapnummer door en geef aan, dat je over wilt stappen naar de "afdeling Paramotorvliegen".

De contributie blijft voor 2018 gelijk aan die van de "afdeling Gemotoriseerd Vliegen".

Ben je nog geen lid? Dan wordt het echt tijd om lid te worden! Klik hier om je aan te melden.

Demo video "Vlucht met een Paramotor"

Deze korte video neemt u mee met een paramotorvlucht. De beelden zorgen ervoor, dat u als het ware zelf van start tot en met landen meevliegt.

Herdenking "Market Garden 2017"

Dit jaar was de 73e herdenking van operatie "Market Garden", beter bekend als de slag met als uiteindelijke doel de brug bij Arnhem, die een "brug te ver" bleek te zijn.

Een groep paramotorvliegers heeft wederom deelgenomen aan de herdenking. Helaas was het weer op zaterdag 16 september 2017 tijdens de herdenking zelf niet geschikt om te vliegen.

Vanaf 17.00u werd het vliegweer geschikt en hebben diverse paramotorvliegers nog kunnen (vlag)vliegen.
Tevens is de "John Frost Memorial Flight" uitgevoerd. Lt.Col. John Frost en zijn mannen zijn op 17 selt 1944 geland bij Renkum/Heelsum en hebben rond 20.00u die dag de noordkant van de brug bezet.
De brug bij Arnhem heeft later zijn naam gekregen. De route, die vanaf de heide naar de brug afgelegd werd heet de "Lion Route". Deze route naar de brug is afgevlogen, waarbij tevens over het monument bij Driel gevlogen werd.

Paramotorvlieger Evi Heytens heeft een prachtige video gemaakt van eigen beeldmateriaal en beeldmateriaal, dat door andere vliegers gemaakt is.

Eigen Medische Verklaring Paramotor

Update 1 juli 2017: invoering "Eigen Medische Verklaring Paramotor" en aanpassingen in Reglement Paramotor 2016 (v1.1):.

Eigen Medische Verklaring Paramotor en Reglement Paramotor 2016 (v1.1)

Op 1 juli 2017 is de "Eigen Medische Verklaring Paramotor ingevoerd (EMV)".
Het hele traject heeft 42 maanden geduurd.

Tot op heden moesten paramotorvliegers een zweefvliegmedische keuring ondergaan.
Er was in het verleden een convenant afgeloten tussen het ministerie en de KNVvL waarin geregeld was, dat zweefvliegers een zweefvliegkeuring moesten ondergaan.
Paramotorvliegers zijn daar zonder dit convenant aan te passen aan toegevoegd.
Per 8 april 2018 komen zweegvliegtuigen uit de zgn. Annex II van EASA. Praktisch gezien houdt dit in, dat voor zweefvliegers het Europese vliegbrevet gaat gelden met de bijbehorend medische keuring (LAPL).

Het is onduidelijk wat er met het convenant gaat gebeuren.
Vooruitlopend hierop en ook met het oog op de manier waarop de KNVvL afdeling schermvliegen het geregeld heeft, werd in januari 2013 besloten de EMV voor paramotorvliegers formeel voor te stellen.
Hier is een intensief traject van 42 maanden overheen gegaan, waarbij er telkens niet tot een besluit gekomen kon worden.
De laatste hobbel was de vlieger van de paramotortrike. Een paramotortrike is op dit moment (juli 2017) een niet bestaand luchtvaartuig. Dit is slechts een definitie kwestie. Immers, de paramotortrikes staan op identiek dezelfde manier ingeschreven in het luchtvaartuigregister als de andere varianten.
Een medische verklaring hoort bij een vliegbewijs en niet bij een bevoegdheid of aantekening.

Paramotorrikevliegers behalen het PGL (Paramotorvliegbewijs) met de aantekening "Trikestart" en eventueel "Tandem".

De EMV mag gebruikt worden door houders van het Paramotorvliegbewijs.

De EMV is ten hoogste 24 maanden geldig.
De houder van het Paramotorvliegbewijs dient het formulier zelf in te vullen, te ondertekeken en bij de boorddocumenten te bewaren.
Als één of meerdere vragen op het formulier met "Ja" beantwoord wordt, dan dient de vlieger een aanvullende medische keuring te ondergaan.

Het "Reglement Paramotor 2016" is aangepast. Zie artikel 10.19 en verder.

Klik hier om de EMV te openen in een nieuw venster.

Klik hier om het Reglement Paramotor 2016 te openen in een nieuw venster.

Beide documenten staan tevens op de site van het KEI onder "Paramotorvliegen" en dan resp. "Reglement Paramotor" en "Aanvraagformulieren".

Klik hier om naar de site van het KEI te gaan.

Paramotortrikes

Update: 15 mei 2017

Is het een hetze of is het beleid?

Sinds medio 2010/2011 zijn we bezig om de paramotortrike een legale status te laten krijgen.

IL&T was van mening, dat "alles met een wieltje" (uitspraak van een inspecteur) een MLA in deze zou zijn.
Dezelfde IL&T schrijft alle paramotorvarianten op dezelfde manier in in het luchtvaartuigregister en maakt dus geen onderscheid tussen voetstarters en trikes!

Bovengenoemde inspecteur gaf in de zomer van 2015 de KNVvL/KEI opdracht om de aantekening "trikestart" niet meer af te geven in het PGL brevet. Daarbij werd aangegeven, dat de paramotortrikevlieger een RPL(A) brevet dient te bezitten. Hiermee mag je een MLA besturen. Echter een paramotortrike is geen MLA. Dit werd gelukkig in december 2015 erkend door het ministerie van I&M. Hoe vervelend was het, dat een andere inspecteur in november 2016 nog steeds beweerde, dat een paramotortrike een MLA zou zijn.

Het ministerie van I&M (DGB) heeft de ambitie uitgesproken dit heikele punt op te lossen en daar zijn we oprecht blij mee.

Sacha Dench, de "human swan" van de "Flight of the Swans" vliegt hier in een paramotortrike.

Waar we minder blij mee zijn is het beleid t.a.v. de opstijgmogelijkheden.
In maart 2010 had de regering zich al d.m.v. het aannemen van de "motie de Rouwe/Meeuwis" uitgesproken, dat de luchthavenregeling een te zwaar instrument is voor bepaalde luchtsporten en dat de ambtelijke en administratieve lasten te hoog zijn. Tevens, dat er een passende oplossing, zoals vrijstelling zou moeten komen.

In deze lijn zou het te verwachten zijn, dat alle paramotorvarianten onder de vrijstellingsregeling (Regeling burgerluchthavens artikel 18) zouden komen te vallen.

Aangezien een paramotortrike al vanaf minimaal 2008 door de inhoud van de definitie van "gemotoriseerd schermvliegtuig" geen status heeft, hebben de provincies hier een mogelijkheid in gevonden paramotortrikes buiten de vrijstelling te houden. Een gemotoriseerd schermvliegtuig is wordt volgens de definitie immers "gedragen" en "gestart en geland met de benen van de bestuurder".

Sinds de invoering van de vrijstellingsregeling voor gemotoriseerde schermvliegtuigen is er overleg met het ministerie van I&M om dit knelpunt op te lossen.
Net voor de Kerst van 2016 bleek, dat er geen draagvlak bij de provincies is om paramotortrikes op te nemen in de vrijstellingsregeling. Het ministerie vindt dit draagvlak noodzakelijk.
De onderbouwde argumentering van de KNVvL lijkt hiermee volledig van tafel geveegd te zijn.

DGB (ministerie van I&M) had gevraagd om met een verdere reactie te wachten totdat de provincies met hun onderbouwing van hun visie te komen.

In januari 2017 hebben we de onderbouwing mogen ontvangen. In het kort kwam deze er op neer "dat men het niet wil". Er was geen sprake van een daadwerkelijke onderbouwing.
DGB gaf aan, dat de provincies "mordicus tegen het toevoegen van de paramotortrikes aan de vrijstellingsregeling" was.
Als KNVvL hebben we een reactie gegeven. Daarop kwam DGB met de reactie, dat geen enkele paramotortrike onder de vrijstellingsregeling zal vallen en dat de kwestie niet voor januari 2018 opgelost zal worden.
Dit beleid zorgt weer voor veel huiswerk bij de sector paramotor.

Inmiddels heeft er in april een overleg met de provincies (overleg Interprovinciale Contactgroep Luchthavens) plaatsgevonden. De hamvraag, die gesteld werd door de vertegenwoordiger van de sector paramotor was waarom de ICL zo mordicus tegen was. Uit de reacties bleek, dat er geen consensus was.

Er waren slechts twee zaken waar de ICL zich zorgen over maakte:
1. Verstoring van natuurgebieden.
2. Geen meldplicht bij de provincies, waardoor zij niet weten waar luchtvaart plaatsvindt.

Meer informatie hierover staat in Nieuwsbrieven ParamotorWeb 1 - 2017 en verder.
Klik hier om naar het archief van de nieuwsbrieven te gaan.

Flight of the Swans

Update 16 december 2016: Sacha is op 16 december 2016 aangekomen in Slimbridge en heeft daarmee haar expeditie volbracht.

Een groot compliment aan Sacha Dench en haar Flight of the Swans team.

Klik hier of rechtsboven op "FotS" in het menu om naar de speciale pagina over de "Flight of the Swans" op deze website te gaan.

De expeditie:

September - december 2016

"Een missie, die een verbinding maakt tussen de dieren in het wild, de wetlands en de mens, vanuit de wildernis in de arctische toendra helemaal naar Slimbridge in Engeland".

Eén vrouw, 7000 km, 11 landen.
Met een paramotor meevliegen tijdens één van de grote migraties in de natuur.

Een zoektocht naar de gevaren voor "Kleine Zwanen" (Bewick's swans), zodat de kans op overleven tijdens de migratie voor deze zwanen in de toekomst groter wordt.

"Flight of the Swans "route kaart

Website en Facebook

Lees verder op de website van "Flight of the Swans" of op hun Facebook pagina.

TUG of Luchthavenregeling aanvragen, pas op!

Onlangs heeft een vlieger een TUG aanvraag ingetrokken, maar hij moest wel de leges betalen.

Het betrof een aanvraag in de provincie Gelderland. De TUG werd aangevraagd t.b.v. van het gebruik van zijn paramotortrike.
De provincie gaf aan, dat de aanvrager zelf bij de gemeente een "Verklaring van geen bezwaar" aan moest vragen en deze doorgeven aan de provincie. Op zich al een vreemde procedure, want normaal gesproken neemt de provincie contact op met de gemeente en vraagt of er overwegende bezwaren zijn. Er wordt niet om een formele VGB van de burgemeester gevraagd, er is slechts overleg.

De leges kosten stonden, ondanks aangeven van de behandelend ambtenaar, niet op de site vermeld.
De aanvrager schrok van de gemelde leges kosten van €650,-. Aangezien hij het terrein echt maar enkele keren per jaar wilde gebruiken trok hij de aanvraag in. Het werd te kostbaar.

Achteraf bleek, dat een eeenmaal ingezette aanvraag zal leiden tot leges kosten. Ookal wordt de aanvraag van de TUG ingetrokken of zelfs afgewezen.

Let op, voor een luchthavenregeling zijn de leges kosten voor het in behandling nemen van de aanvraag in Gelderland €5450,-. en in de provincie Overijssel zelfs €17.531,-.

Ter info: in Gelderland kan een TUG maar drie keer op dezelfde locatie aangevraagd worden. Daarna dient een luchthavenregeling aangevraagd te worden. Inmiddels ben je dan €7400,- verder.

De informatie is gedeeld met o.a. de KNVvL en het ministerie van I&M.

Vrijstelling onder voorwaarden

Sinds 1 juli 2015 genieten "gemotoriseerde schermvliegtuigen" (paramotors) de vrijstelling onder voorwaarden voor het opstijgen en landen.

In het kort houdt de vrijstelling het volgende in:

 • Paramotors (alleen voetstarters) zijn vrijgesteld van de verplichting een luchthavenregeling te hebben
 • De RVGLT (regeling voor terrein eisen) blijft van kracht.
 • Er moet een "verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde en veiligheid" afgegeven zijn door de burgemeester van de betreffende gemeente.
 • De lokatie moet vooraf en slechts eenmalig gemeld worden aan IL&T (meldingtug@ilent.nl).
 • De vrijstelling is ingegaan op 1 juli 2015.
 • Na drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Het is een fantastisch resultaat. Paramotorvliegers (voetstarters) hebben nu de mogelijkheid om zonder restricties, die aan TUGs en luchthavenregeling verbonden zijn gezamenlijk op een legale manier de luchtsport te beoefenen.

Let wel, indien een lokatie voor 12 dagen of minder gebruikt wordt, dan is een TUG nog steeds vereist.
De vrijstelling is een vrijstelling van een oplossing voor "structureel" gebruik. De TUG is een oplossing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik. De provincies hebben gevraagd om dit extra duidelijk te maken.

Meer info: pagina "Vrijstelling".

Bij deze veel dank aan een ieder, die zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan het tot stand komen van deze vrijstelling.

Paramotor

Landingen tijdens de 68e herdenking van operatie "Market Garden" op de Ginkelse heide (2012).

Foto: 11LMB. Vlagvliegen tijdens de 71e herdenking van operatie "Market Garden" op de Ginkelse heide (19-09-2015). Paramotors vliegen hier met de vlaggen van de landen, die deelgenomen hebben aan de operatie en de vlag van de 1st British Airborne Division.