Situatie per 1 januari 2024

Middels deze pagina willen we je op de hoogte brengen van de gevolgen van het Besluit en Regeling.


PDF van Powerpoint info avond 16 januari 2024

De ruim 60 bij de online video avond aanwezige paramotorvliegers hebben gevraagd of de gebruikte PowerPoint presentatie online beschikbaar gemaakt kan worden.

Klik hier om de PDF van de PPT te openen in een nieuw venster


Bulletin Besluit en Regeling

Hieronder vind je het Bulletin dat speciaal gemaakt is om centraal alle informatie met referenties over de wijzigingen in de besluiten en regelingen, die met paramotorvliegen te maken hebben, te delen.

De meest in het oog springende veranderingen zijn:

  • De daadwerkelijke legalisering van de paramotortrike door deze als nieuw type luchtvaartuig te introduceren.
  • De paramotortrike zou aan de bestaande vrijstellingsregeling onder de Regeling burgerluchthavens artikel 18 (in de volksmond de VGB genoemd) toegevoegd worden. Helaas besloot DGLM op het laatste moment dit uit de Regeling te schrappen.
  • De nieuwe wijze van het verkrijgen van een BVI en sBVL op basis van het vliegscherm i.p.v. de motor voor paramotors met een leeggewicht van ten hoogste 120 kg inclusief reddingsmiddelen.
  • Nieuwe terreineisen, die uitgaan van een cirkel i.p.v. een rechthoek. Let op! Dit zijn minimum terreineisen.

Alle info in één Bulletin (PDF-document)

Klik op de download button om onderstaande screenshots van het Bulletin als PDF in een nieuw venster te openen en indien gewenst uit te printen.Als je de PDF alleen op een computer gebruikt dan kun je op de links in dit document klikken om bepaaplde pagina's op internet te openen of documenten te downloaden.

Voor het overzicht zijn de 9 screenshots van het Bulletin hieronder weggehaald.

Klein foutje Nieuwbrief ParamotorWeb 5-2023

In het artikel "Een stukje historie" staat per abuis dat de schermkeuring gekoppeld wordt aan de geldigheid van het BVI. Dat moet uiteraard het sBVL zijn. In het bovenste artikel van deze nieuwsbrief staat het juist beschreven.

Links naar documenten, checklist, aanvraagformulieren en meer

Hieronder vind je alle links die nodig zijn ter ondersteuning van de aanvraag van het BVI/sBVL voor paramotors met een leeggewicht van ten hoogste 120 kg.

Let op: vergeet niet de aanvraagformulieren mee te sturen. Het luchtvaartuigregister gaf aan dat regelmatig vergeten wordt het aanvraagformulier van het BVI en/of sBVL in te sturen. Dit zijn uiteraard de daadwerkelijke aanvraagformulieren

Let op: zorg ervoor dat je altijd alle voor de specifieke aanvraag vereiste formulieren meestuurt. Als referentie kun je de speciale checklist gebruiken.

Link Vragen, antwoorden en opmerkingen uit online video avond van 16 januari 2024
Klik op het PDF icoon om het document met vragen, antwoorden en opmerkingen in een nieuw venster te openen.
Link Het Besluit en de Regeling met diverse aanapssingen in wet- en regelgeving
Klik op het WWW icoon om de webpagina met het Besluit in een nieuw venster te openen. Ter info: de link werkt nog niet omdat het besluit nog niet gepubliceerd is.
Klik op het WWW icoon om de webpagina met de Regeling in een nieuw venster te openen.Ter info: de link werkt nog niet omdat de regeling nog niet gepubliceerd is.
Link Speciale checklist ter ondersteuning papierwinkel aanvraag BVI/sBVL
Klik op het PDF icoon om de speciale checklist aanvraag BVI/sBVL paramotors van ten hoogste 120 kg in een nieuw venster te openen.
Link Brief behorende bij omzetting PH oud naar PH nieuw
Klik op het WORD icoon om de brief in WORD te downloaden waarin je jouw gegevens in kunt vullen voor de omzetting van PH oud (motor) naar PH nieuw (scherm).
Klik op het PDF icoon om de voorbeeld brief in PDF voor de omzetting van PH oud (motor) naar PH nieuw (scherm) te openen in een nieuw venster. Het betreft hier het voorbeeld PDF document waarin je kunt zien wat je in dient te vullen. Gebruik de link hieronder om de Eigen verklaring te downloaden, uit te printen en daadwerkelijk met pen in te vullen.
Klik op het PDF icoon om de brief in PDF voor de omzetting van PH oud (motor) naar PH nieuw (scherm) te openen in een nieuw venster, zelf uit te printen en met een pen in te vullen.
Link Eigen verklaringen behorende bij de aanvraag
Klik op het WORD icoon om de Eigen verklaring in WORD behorende bij de aanvraag voor het BVI en sBVL de downloaden.
Klik op het PDF icoon om het voorbeeld Eigen verklaring in PDF, behorende bij de aanvraag voor het BVI en sBVL, te openen in een nieuw venster. Het betreft hier het voorbeeld PDF document waarin je kunt zien wat je in dient te vullen. Gebruik de link hieronder om de Eigen verklaring te downloaden, uit te printen en met een pen in te vullen.
Klik op het PDF icoon om de Eigen verklaring, behorende bij de aanvraag voor het BVI en sBVL, te openen in een nieuw venster.
Link Uitschrijven Duits luchtvaartuigregister
Klik op het WORD icoon om de brief met uitleg, waarmee je de inschrijving in het Duitse register kunt intrekken, te downloaden.
Klik op het PDF icoonom de brief met uitleg, waarmee je de inschrijving in het Duitse register kunt intrekken, te openen in een nieuw venster.

Tip:
Het is van belang dat je de bevestiging van het uitschrijven (doorhalen) in het buitenlandse luchtvaartuigregister meestuurt bij je aanvraag. Je mag niet in twee registers geregistreerd staan.

Link Voorbeelden hoe BVI en sBVL aanvraagformulieren in te vullen en extra uitleg in een separaat document.
Klik op het PDF icoon om een document met extra uitleg over de aanvragen in een nieuw venster te openen.
Klik op het PDF icoon om een voorbeeld van een ingevulde aanvraag BVI in een nieuw venster te openen.
Klik op het WWW icoon om een voorbeeld van een ingevulde aanvraag nationale sBVL in een nieuw venster te openen.

Tip:
Let op! Je krijgt, als je zowel een BVI als sBVL aanvraagt, twee rekeningen. Je dient ze uiteraard beide te betalen. Vraag ook het BVI en het sBVL tegelijk aan. Er is geen reden om eerst te wachten tot je het BVI binnen hebt.

Link BVI en sBVL aanvraagformulieren
Klik op het WWW icoon om de download pagina voor de aanvraag BVI in een nieuw venster te openen.
Klik op het WWW icoon om de download pagina voor de aanvraag nationale sBVL in een nieuw venster te openen.

Tip voor ondertekenen (aanmaken digitale handtekening):
Je dient de aanvraagformulieren te ondertekenen. Het formulier kun je online invullen en opslaan als ingevulde PDF. Het ondertekeken kan ook digitaal. Ga bij het geopende aanvraagformulier naar "Extra's" en dan naar "Annoteer" en "Handtekening" in het menu. Je kunt daar met je muis of trackpad een digitale handtekening aanmaken en toevoegen aan de PDF.

Je kunt uiteraard ook de betreffende pagina uitprinten, ondertekenen en dan weer inscannen, maar bovenstaande is uiteraard eenvoudiger.

Link Regeling Inschrijving Nederlandse Burgerluchtvaartuigen
Klik op het WWW icoon voor de Regeling Inschrijving Nederlandse Burgerluchtvaartuigen. In paragraaf 9, artikel 14 tot en met 19 staat precies beschreven hoe het registratiekenmerk (PH kenmerk) aangebracht dient te worden. In basis moeten de letters en cijfers van het kenmerk 50 cm groot zijn. De plaatsing is in principe aan de linkerkant in het scherm.
De "vlag" met registratie komt tevens als mogelijkheid om het kenmerk te voeren te vervallen. Alle schermen hebben immers een eigen registratie.
Link Verdere wet- en regelgeving die van belang is.
Klik op het WWW icoon om de RVGLT in een nieuw venster te openen. Ga naar artikel 26 voor de terreineisen. De nieuwe terreineisen zijn per 1 januari 2024 actief.
Schermen waarvan informatie ontbreekt.Heb jij informatie?
Er blijken een klein aantal scherm, ook vrij nieuwe, waarvan informatie ontbreekt die nodig is voor het verkrijgen van een BVI en sBVL. Hieronder staan deze schermen beschreven. Als jij informatie hebt die de aanvrager zou kunnen gebruiken, stuur die dan door naar info@paramotorweb.nl. Het gaat vrijwel altijd om de toelating (DGAC Fiche), LTA 23/05 of vergelijkbaar.

Heb jij zelf een vergelijkbaar probleem, neem dan ook contact op. Dan wordt jouw scherm hieronder ook geplaatst.
Paramotorscherm: Adventure Flexway 2.26.