Disclaimer

Disclaimer voor website: www.paramotorweb.nl en Nieuwsbrieven ParamotorWeb

Versie 02, 2 mei 2018

Gebruik van de website www.paramotorweb.nl en de Nieuwsbrieven ParamotorWeb

De informatie die wordt getoond op deze website en de Nieuwsbrieven ParamotorWeb is uitsluitend informatief bedoeld. U kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan u getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit eigen en externe betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij u niet garanderen dat de getoonde informatie op www.paramotorweb.nl en Nieuwsbrieven ParamotorWeb te allen tijde volledig betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen dat de website www.paramotorweb.nl altijd correct werkt of vrij is van virussen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan genoemde problemen te voorkomen. Hiervoor is in februari 2018 ook geinvesteerd om de website www.paramotorweb.nl "veilig" te maken. Dit kunt u linksboven in de adresbalk controleren.

ParamotorWeb probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhouds- werkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op www.paramotorweb.nl worden gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan ParamotorWeb. U kunt gratis gebruik maken van deze informatie zolang u deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van ParamotorWeb. Dit geldt voor al het tekst- en beeldmateriaal.
De website www.paramotorweb.nl en de Nieuwsbrieven ParamotorWeb zijn een privé initiatief en kent geen commercieel doel. De website is zuiver ter ondersteuning van de luchtsport Paramotorvliegen in Nederland.
Er wordt referentie aan de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) gemaakt, maar ParamotorWeb staat los van de KNVvL.

Informatie van derden

Op deze website worden tevens links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt, die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kunt u geen claims leggen op ParamotorWeb naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door ParamotorWeb niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Nieuwsbrief ParamotorWeb

Eenieder kan zich gratis aan- en afmelden voor de Nieuwsbrief ParamotorWeb.
Voor het maken en verzenden van deze Nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Mailchimp.
Alleen de sitebeheerder heeft toegang tot deze online software voor het gebruik van deze software. Dit geldt ook voor de inzage in de geregistreerde abonnee's.
De sitebeeheerder zal deze gegevens niet voor andere redenen gebruiken en ook niet doorgeven aan derden.

Wijzigingen

ParamotorWeb behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissements- district waarbinnen ParamotorWeb valt.