KNVvL afdeling Paramotorvliegen

Paramotorvliegen is een luchtsport, die grotendeels in samenwerking met de KNVvL gereguleerd is. Het betreft hier de opleiding, examinering, uitgifte van brevetten en de aanvraag voor het zgn. "Blauwe Boekje" (geluidscertificaat).

IL&T geeft het BVI (Bewijs van Inschrijving) en het S-BVL (Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid) uit.

Paramotorvliegen heeft sinds 23 november 2017 een eigen afdeling binnen de KNVvL.

Het "Reglement Paramotor 2016" valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling ParamotorvliegenL.

Foto: vliegen in de winter

Bestuur KNVvL afdeling Paramotorvliegen:

Algemeen
Voorzitter: Frank Moorman
Secretaris ad interim: Frank Moorman
Penningmeester: Tom Hendrix

Vacature secretaris: de functie van secretaris wordt al langere tijd waargenomen door de voorzitter. Statutair is dit niet toegestaan. Echter, er is op dit moment geen andere oplossing. Als je het afdelingsbestuur zou willen versterken in deze functie, neem dan contact op met de secretaris a.i. van de afdeling Paramotorvliegen (secretaris.paramotorvliegen-at-knvvl.nl).

Commissie Opleiding & Examen
Voorzitter: Martijn Steenwijk
Lid: Jurg van der Vlies
Lid: Tineke van Oort

Commissie Veiligheid
Lid: John Fuijkkink

Commissie Technisch
Lid: vacant

Commissie Natuur & Omgeving 
Lid: Pim Leemreise


Commisie communicatie overheden
Gezamenlijk oplossen van mogelijke knelpunten, die specifiek door de uitvoering van vluchten ontstaan. Dit zijn men name de gevolgen van ongewenste activiteiten.


Lid: Vincent Heikoop

Vertegenwoordiger Paramotorvliegen in de Ledenraad KNVvL
Martijn Steenwijk

Plaatsvervangend ledenraadslid: Jesper Albers

Redacteur namens Paramotorvliegen voor het blad de LIFT
Jesper Albers

Site beheerder www.paramotorweb.nl
Frank Moorman

Site beheerder pagina afdeling paramotorvliegen KNVvL site
www.knvvl.nl/paramotorvliegen

Jesper Albers

Contact met de afdeling Paramotorvliegen

U kunt contact opnemen met de afdeling Paramotorvliegen via de "Contact" pagina op deze website.

Regio vertegenwoordigers

Doel: contactpersoon voor zowel de KNVvL/Taakgroep Paramotor als vanuit de regio om bepaalde knelpunten snel op te kunnen lossen.
Tevens zal de regio vertegenwoordiger de vliegers in zijn regio positief stimuleren op gebied van regelgeving, veiligheid, etc.
Het is zeer zeker niet de bedoeling, dat een regio vertegenwoordiger handhavend bezig zal zijn. Hij zal op zijn hoogst als "collega-vlieger" een vlieger, die ongewenst vlieggedrag vertoond positief motiveren en stimuleren.
Van belang is hierbij om te beseffen, dat ongewenst vlieggedrag niet altijd bewust gedaan wordt. Juist door elkaar positief te stimuleren kunnen we ervoor zorgen, dat de enkele klacht, die we veroorzaken snel en goed opgelost kan worden.

Van noord naar zuid:

Coordinator: Frank Moorman

  1. N.t.b. (noord en noord-oost): om Pascal een email te sturen.

  2. Frank Moorman (midden-west): om Frank een email te sturen.

  3. Jacques Bechthold (midden-oost): om Jacques een email te sturen.

  4. Oscar Scholtes (zuid-west): om Oscar een email te sturen.

  5. Luc Akkermans (zuid-oost): om Luc een email te sturen.